Arjen Wals op BNR over verbinding in natuurwetenschappelijk onderwijs

Professor Arjen Wals, hoogleraar Sociaal leren en Duurzame ontwikkeling, vertelt over een nog te maken slag in het onderwijs.

Het ontbreekt in het reguliere onderwijs aan een handelingsperspectief. Dit is in de natuur- en milieueducatie en de duurzaamheidseducatie wel te vinden, maar deze vormen van onderwijs hebben een geringere natuurwetenschappelijke basis. Het interview op BNR gaat over het integreren van het op inzichten gerichte natuurwetenschappelijke onderwijs en het op handelen en mobiliseren gerichte natuur-, milieu- en duurzaamheidsonderwijs.