Internship

BVOR

De BVOR (Branchevereniging voor bedrijven die organische afvalstromen recyclen) zoekt een stagiaire voor het ontwikkelen van een nieuwe communicatiestrategie.

Deze bedrijven werken deze afvalstromen op tot herbruikbare grondstoffen en producten voor de landbouw, chemie en andere sectoren. Oftewel: van afval naar grondstof. Duurzaamheid, circulaire economie en innovatie zijn hierbij kernbegrippen.

De BVOR is als branchevereniging belangenbehartiger, kenniscentrum en netwerkplatform voor deze bedrijven. Communicatie vormt een centraal onderdeel van al deze activiteiten. Als branchevereniging kent de BVOR tal van stakeholders, die zijn door communicatie informeert en beïnvloedt (lobby). Dit zijn marktpartijen, overheidsorganisaties, NGOs en anderen.  

In 2017 herziet de BVOR haar communicatiestrategie. Dit moet uitmonden in een nieuw operationeel communicatieplan. De bedoeling is dat sociale media hierin een grotere rol krijgen dan voorheen. Daarnaast wil de BVOR meer van ‘zenden’ naar ‘dialoog’ met haar stakeholders.

 De stagiaire die de BVOR zoekt levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de communicatiestrategie en het -plan. Hierbij is vanzelfsprekend afstemming nodig met bestuur, de directeur en de communicatieadviseur van de BVOR

Daarnaast wordt de stagiaire –afhankelijk van beschikbaarheid en interesse - betrokken bij dagelijkse werkzaamheden, zoals:

  • Schrijven van berichten voor de BVOR website en voor andere media
  • Voorbereiden van het landelijke evenement BVOR-Demodagen
  • Voorbereiden van de Landelijke Compostdag.
  • Mee samenstellen digitale nieuwsbrieven
  • Mee opzetten workshops Arbocatalogus Afvalbranche voor BVOR-leden

Periode

Zo spoedig mogelijk. Exacte data en stageduur in overleg.

Locatie

De BVOR is gehuisvest in het gebouw PlusUltra op de Wageningen Campus. De stagiaire zal daarnaast de kans krijgen deel te nemen aan activiteiten en bijeenkomsten elders in het land.