Baan - Invloed van de mens op ecosystemen

Het onderzoeksproject van Alexander van Oudenhoven gaat over de invloed die wij mensen op ’onze’ ecosystemen hebben.

"Ecosystemen vervullen allerlei rollen voor de mens: ons drinkwater wordt gezuiverd via natuurlijke processen, bossen vangen CO2 op en vissen, schaaldieren en planten leven in kustgebieden. Daarnaast wandelen mensen graag in het bos of gaan op safari. De druk op ecosystemen is heel groot. De toenemende wereldbevolking vergroot die druk door ontbossing, klimaatverandering en overexploitatie van fossiele brandstoffen en natuurlijke grondstoffen."

"In mijn onderzoek probeer ik vragen te beantwoorden zoals: Stel een boer besluit om zijn landbouwgrond weer om te zetten in natuur, wat verandert er dan? Je verliest dan landbouwproducten, maar krijgt er waarschijnlijk andere dingen voor terug, zoals een grotere biodiversiteit, schonere grond en lucht, recreatiemogelijkheden en bescherming tegen overstromingen. De grootschaligheid en de relevantie van dit onderzoek spreekt me aan."

Gerelateerde opleidingen: