Baan - Wat te doen bij wateroverlast?

Karin de Bruijn is afgestudeerd in Bodem, Water, Atmosfeer en ze is nu hydroloog bij Deltares. Dit is een instituut voor advies en toegepast onderzoek over vraagstukken rondom oppervlaktewater. Overheden in binnen- en buitenland, maar ook waterschappen en het bedrijfsleven vragen hen om advies en onderzoek.

Regelmatig is er wateroverlast in Nederland door hevige neerslag. Wij moeten dan onderzoeken hoe vaak wateroverlast te verwachten is, en in welke gebieden dat vaker is dan mag volgens de norm. Gelukkig voldoen de meeste gebieden wel aan de normen. Om wateroverlast te verminderen kun je bijvoorbeeld bergingsgebieden creƫren. Dit zijn gebieden die onder water kunnen worden gezet in noodgevallen om zo steden te beschermen. Je weegt verschillende soorten landgebruik, zoals stad, natuur, recreatie en landbouw tegen elkaar af en kijkt welke schade dat kan opleveren bij wateroverlast. Je moet dan uiteraard ook verstand hebben van de bodemopbouw en van neerslagpatronen. Je kunt ook de waterafvoercapaciteit verbeteren door waterlopen te verbreden of dijken te verhogen. In mijn studie heb ik geleerd hoe je vragen aan kunt pakken en dat je de realiteit niet uit het oog mag verliezen. Het gaat uiteindelijk niet om de sommetjes maar om de mensen en de natuur in de gebieden.

Gerelateerde opleidingen: