Achtergronden bij onze advertenties

Behoud veengronden Indonesië is in ieders belang

Wageningen werkt met onder meer Indonesische partners aan behoud van veengronden in Indonesië. Dat is belangrijk voor het in stand houden van de biodiversiteit, maar zeker ook voor het klimaat. Want veen dat verdwijnt door brand of oxidatie draagt veel bij aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Om versnelde veenafbraak en veenbranden te voorkomen is vernatting van veengebieden nodig. Wagenings onderzoek draagt daar aan bij.