Bekijk hoeveel rendement multifunctionele landbouw u oplevert

Om rendementscijfers in beeld te krijgen van ondernemingen in de zorglandbouw is een uniform rekenformat opgesteld door Wageningen Universtiy & Reseearch. In het kader van het PPS-project Multifunctionele landbouw - Economische kengetallen en benchmark multifunctionele landbouw.

Bekijk hoeveel rendement multifunctionele landbouw u oplevert

Het project is gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven middels de topsector Agro & Food.