Stage

Bepalen van de genotoxische potentie van natuurlijke toxinen met behulp van de γH2AX-test

Onderzoeksgebied: toxicologie en risicobeoordeling van voedselgerelateerde verbindingen en verontreinigende stoffen

Onlangs heeft RIKILT de γH2AX-test geïmplementeerd voor gelijktijdige detectie van genotoxiciteit en cytotoxiciteit in de humane levercellijn HepaRG. De test is gebaseerd op kwantificering van de fosforylering van histon H2AX (γH2AX), een proces dat wordt veroorzaakt door dubbelstrengs DNA-breuken en dat wordt gebruikt om de genotoxische potentie van verbindingen te beoordelen. HepaRG staat bekend als een cellijn die metabolisch zeer actief is, en veel natuurlijke toxinen, met name plantaardige toxinen, worden pas genotoxisch na metabolische activering. De expressie van verschillende cytochroom P45- en fase II-enzymen in gedifferentieerde HepaRG-cellen vertoont sterke gelijkenissen met die in primaire humane hepatocyten.

Doel

Het doel van dit project is om de relatie te bepalen tussen de concentratie en het genotoxische effect van verschillende natuurlijke toxinen met behulp van de γH2AX-test in de context van HepaRG-cellen. Daartoe worden HepaRG-cellen behandeld met steeds hogere concentraties van de toxinen, waarna ze worden onderworpen aan de γH2AX-test. Vervolgens wordt er met behulp van openbaar beschikbare software een benchmark-dosisanalyse uitgevoerd op de γH2AX-gegevens.

Supervisors: Geert Stoopen, Ad Peijnenburg

Ben je geïnteresseerd in deze onderwerpen? Stuur dan je sollicitatie (brief + cv) naar Ad Peijnenburg.