Beschermen van dier- en volksgezondheid

Wij onderzoeken diergezondheid en (infectie)ziekten. Bijvoorbeeld middels (pre)klinische studies, diermodellen, epidemiologie en risicomanagement.