Beter bosbeheer, meer inkomen

Achtergronden bij onze advertenties

Beter bosbeheer, meer inkomen

Wereldwijd is een miljard mensen afhankelijk van bos voor overleving. Veel bos wordt echter nauwelijks actief beheerd, waardoor het steeds minder producten als brandhout en voedsel levert en mensen in de knel komen.