Impact story

Beter inzicht in kansen herstel bodemleven

Waar liggen de beste kansen voor het herstel van bodemleven in zee? Dit is in het kort de vraag waarop de werkgroep FBIT van de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) zich in een driejarig traject richt. Wageningen Marine Research levert de voorzitter van deze werkgroep.

In het hieraan voorafgaande EU-project BENTHIS is een methode ontwikkeld om de toestand van de zeebodem als gevolg van bevissing te beoordelen. Op basis van kennis en aannames kun je daarmee inschatten in hoeverre de zeebodem op een specifieke plek afwijkt van hoe die zonder bevissing zou zijn. De ICES-werkgroep FBIT wil deze methode nu verder ontwikkelen en toepassen. Zo is een aantal aspecten van menselijke verstoring, zoals zandwinning en zandsuppletie, nog niet meegenomen in de methode.

Het is de bedoeling dat alle EU-lidstaten de methode straks gaan toepassen in hun Exclusieve Economische Zone (EEZ), het gebied dat zich buiten de kust van een lidstaat uitstrekt.

Zo draagt Wageningen Marine Research bij aan een betere inschatting van waar de beste kansen voor natuurherstel en natuurbescherming liggen en geeft meer inzicht in hoeverre minder visserij daadwerkelijk leidt tot bodemherstel.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees ook