Big data tegen vogelgriep

Achtergronden bij onze advertenties

Big data tegen vogelgriep

Bij de laatste uitbraak van vogelgriep in Nederland in 2014 werden tienduizenden kippen geruimd om virusverspreiding te voorkomen. Ook bestaat de kans dat het virus zodanig verandert dat het zich onder mensen verspreidt en leidt tot een mondiale griepepidemie.

Wageningse onderzoekers ontrafelden de genetische code van het virus en combineerden die met big data, stapels informatie over virusstambomen. Zo achterhaalden zij snel de bronnen van de vogelgriepuitbraak. Die informatie is cruciaal voor een effectieve bestrijding van de ziekte. Zo werkt Wageningen UR aan de kwaliteit van leven.

Wij waren in staat snel het complete genoom van de H5N8 vogelgriepvirussen in kaart te brengen van de vijf uitbraken in Nederland eind 2014. Er bleek sprake van vier aparte introducties op pluimveebedrijven en van één verspreiding tussen pluimveebedrijven die op korte afstand van elkaar lagen. Dit is belangrijke informatie voor effectieve bestrijding van de ziekte.
Riks Maas

Meer informatie