Bio-energie

Nieuwe bedrijfs- en ketenmodellen, analyses van wet- en regelgeving en vergunningsprocedures en inzicht in de agrogrondstoffenmarkten voor bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties.