Biobased Infra: van beheer naar verwaarding

Natuurlijke infrastructuur, zoals wegbermen en oevers, vormen een belangrijke biomassabron in Nederland. Het verwerken van biomassa afkomstig van deze gebieden, zoals gras, loof, snoeihout en slib, kost nu veel geld. Maar biomassareststromen kunnen geld opleveren in plaats van kosten, wanneer deze slim benut worden.

Wageningen Food & Biobased Research helpt met haar brede kennis over de biobased economy (van biomassabronnen tot eindproducten) partijen verder met biomassavraagstukken. Binnen Biobased Infra kijkt Wageningen Food & Biobased Research zowel naar de vraag hoe biomassa benut kan worden, als naar de mogelijkheden om biobased materialen in te zetten in civiele techniek en infraprojecten.

Van kostenpost naar geldbron

Het afvoeren van biomassareststromen zoals gras, loof en snoeihout kost het Rijk op dit moment miljoenen euro’s per jaar. Door een slimme logistieke structuur aan te leggen voor de inzameling en verwerking van biomassa kan deze groene grondstof in de toekomst geld opleveren in plaats van kosten. Op dit moment inventariseert Rijkswaterstaat de mogelijkheden om biomassa als hernieuwbare brandstof te verkopen aan energiebedrijven. Waterschappen bekijken de mogelijkheden om zuiveringsslib te verwerken tot biogas. Wanneer biomassareststromen gebundeld worden, kunnen via bioraffinage veel meer interessante componenten uit biomassa gewonnen worden, die bijvoorbeeld in te zetten zijn in biobased chemicaliën en biobased materialen.

Biobased infrastructuur

De biomassacomponenten die uit gras, loof en snoeihout en andere vormen van biomassareststromen gehaald worden kunnen na bewerking opnieuw ingezet worden in de Nederlandse infrastructuur. Dit gebeurt op dit moment al: houten beschoeiingen, bruggen en vlonders worden gemaakt van houtafval, zinkmatten van wilgentenen en de ANWB laat natuurlijke vezelversterkte composieten verwerken in fietspaddenstoelen. Maar er is veel meer mogelijk. De groene grondstof lignine kan bitumen vervangen in asfalt. Drainagebuizen kunnen gemaakt worden van bioplastics. Straatmeubilair, zoals bruggen, kunnen versterkt worden door biobased composieten. Cement- en betontoepassingen kunnen versterkt worden met biobased grondstoffen.

Biobased Infra

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Slimme infrastructuur

Samen met overheden en partijen uit de bouw en infrastructuur onderzoekt Food & Biobased Research de mogelijkheden om een ‘Biobased Infra’ te ontwikkelen: een infrastructuur waarbij via slimme logistiek, verwerking en verwaarding biomassa wordt verzameld én bewerkt tot interessante, biobased eindproducten.

Nieuws

Projecten

Publicaties