Biobased Performance Materials Magazine

Biobased Performance Materials Magazine

Grootschalig gebruik van biobased materialen komt steeds dichterbij. De biobased economy komt aardig op gang in Nederland: gebruik van reststromen, biobrandstoffen en ook de ontwikkeling en toepassing van biobased materialen neemt de laatste jaren toe. Tussen 2009 en 2014 ontwikkelde Wageningen UR Food & Biobased Research samen met vele verschillende partners van kennisinstellingen en de industrie, een negental projecten op het gebied van Biobased Performance Materials. In het onderstaande Magazine leest u alles over belangrijke resultaten en krijgt u een doorkijkje in de toekomst: in mei 2015 is een tranche van negen nieuwe projecten goedgekeurd door de Topsector Chemie.

Bekijk het Biobased Performance Materials Magazine hier:

BPM magazine.jpg

Het nieuwe projectenpakket laat een grote variatie in projecten en toepassingen zien. Daarmee waarborgt het programma een mooi palet aan verdiepend, technologisch en vernieuwend onderzoek.
Christiaan Bolck, directeur BPM Programma