Biobased business & economics

De biobased economy vervangt fossiele grondstoffen door nieuwe producten op basis van biomassa. Dit biedt nieuwe economische kansen voor sectoren waar Nederland traditioneel sterk in is, zoals de agrofood-, chemie-, energie- en logistieke sector.