Anton Stortelder

Testimonial

Bioloog Anton Stortelder over zijn werk bij Wageningen Environmental Research

Waar de wandelaar vroeger kon genieten van anemonen, sleutelbloemen en waterviolier, komt hij nu bramen, brandnetels en stekelvarens tegen.

Op een natuurgericht bedrijf is het echt anders boeren
Anton Stortelder

Bioloog Anton Stortelder maakt zich al dertig jaar hard voor natuurproducerende boeren. Zo schreef hij in 2001 de nota ‘Boeren voor natuur’. Hierin werd voor het eerst een actieplan op tafel gelegd voor het ‘natuurgerichte bedrijf’. Waaraan zou zo’n bedrijf moeten voldoen, en hoe kan het aan voldoende inkomen komen zodat boeren zo’n nieuwe onderneming ook zien zitten? Het ging daarbij om strenge eisen. Ten eerste moest de bedrijfsvoering helemaal gesloten zijn; meststoffen, krachtvoer en ruwvoer van buiten het bedrijf mag de boer dus niet gebruiken. Natte graslanden en bouwland moet hij nat houden. Daarnaast – en dat is iets makkelijker te realiseren – moet de boer tien procent van zijn land bestemmen voor landschapselementen als houtwallen, elzensingels en meidoornhagen. Met de eerste natuurgerichte bedrijven in Nederland wordt nu geëxperimenteerd: een melkveehouderij in de Bieslandpolder bij Delft, en bedrijven op het landgoed Twickel in het Overijsselse Delden. Voor natuurgerichte bedrijven in Twickel hebben de waterschappen een miljoen euro uitgetrokken. Er zijn verder plannen in de maak in Salland en Zuid-Limburg.


Lees het hele verhaal zoals gepubliceerd in het boek "Made by Alterra"

Actuele projecten en publicaties van Anton Stortelder: