Bioraffinage van microalgen

Bioraffinage van microalgen

Microalgen hebben een enorm potentieel om een breed spectrum aan waardevolle componenten te produceren. Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt processen voor het scheiden van componenten uit microalgen in verschillende fracties. Deze kunnen vervolgens worden omgezet in waardevolle producten voor allerlei markten, zoals de voedingsmiddelenindustrie, diervoedingssector, de cosmetische en farmaceutische industrie.

Technologie en kennis

De bioraffinage van microalgen is geïnspireerd op het concept voor de raffinage van ruwe olie. Deze benadering richt zich volledig op het valoriseren van alle componenten van de microalgen en heeft een veelbelovend economisch effect en is duurzaam.

Wageningen Food & Biobased Research is een voorloper in technologie en kennis met betrekking tot de bioraffinage van microalgen. Voor verschillende soorten microalgen zijn allerlei processen om componenten te fractioneren onderzocht, doorontwikkeld en geoptimaliseerd. Deze processen bestaan onder andere uit het voorbehandelen van de microalgen en het scheiden van waardevolle componenten, zoals hoogwaardige eiwitten, vetzuren, pigmenten, koolhydraten en (fijn)chemicaliën.

Samen met onze partners leggen we de basis voor een duurzaam bioraffinageproces dat we kunnen opschalen van lab naar pilotschaal. Hoewel de technologie nog in de kinderschoenen staat, kan deze door de huidige ontwikkelingen binnen enkele jaren industrieel toegepast worden.

Valorisatie en waardevolle componenten

Aquatische biomassa kan worden geproduceerd op land dat niet geschikt is voor landbouw en concurreert zo niet met voedselgewassen. Microalgen bevatten waardevolle componenten waarvan de hoeveelheid kan worden bepaald door het beïnvloeden van de groeiomstandigheden. Het bioraffinageproces kunnen we aanpassen aan de samenstelling van verschillende soorten microalgen en de aanwezige groeiomstandigheden.

Wageningen Food & Biobased Research kan de verschillende componenten die door microalgen worden geproduceerd, analyseren en identificeren. Bovendien kunnen wij de componenten die het meest waardevol zijn voor de klant isoleren en andere componenten valoriseren om tot een economisch haalbaar proces te komen. Ook houden we rekening met het procesontwerp, waaronder het bepalen van de beste methodes om de componenten te isoleren en scheiden. Daarnaast ontwikkelen we processen voor het verwerken van componenten in materialen en producten.