Biosafety Level 3 en 4 (BSL3, BSL4) faciliteiten in Lelystad

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) beschikt over gecombineerde dier- en laboratorium faciliteiten voor uiteenlopend onderzoek, zoals vaccinontwikkeling, klinische tests en diervoedingsonderzoek.