Artikel

Blog: economie boven klimaat

Student Erik-Jan van Oosten bezoekt de klimaattop en beschrijft voor Resource, magazine van Wageningen UR, hoe er over problemen en oplossingen gedacht wordt op COP21.