Blog: nog maar 5 uur licht op Spitsbergen

Onderzoekers zijn op expeditie naar de Noordpool en doen verslag in een blog. Ariadna Szczybelski, PhD onderzoeker bij de leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer is naar Spitsbergen gekomen om samen met Noel Diepens monsters te onderzoeken op Arctische biologische indicatoren.