Bodem

Het onderzoek aan bodem en landgebruik binnen Wageningen Environmental Research (Alterra) omvat onderzoek en onderwijs in al haar facetten zoals fysische, chemische en biologische processen en omstandigheden die de kwaliteit en functie van de bodem – en daarmee ook de milieukwaliteit in water en atmosfeer – beïnvloeden.