Bodem voor klimaat

Achtergronden bij onze advertenties

Bodem voor klimaat

In Wageningen buigen honderden bodemkundigen zich de komende week over de rol die de bodem kan spelen in klimaat- en voedselvraagstukken. Het gaat om processen die cruciaal zijn voor de voedselproductie en de biodiversiteit. Een internationaal panel van bodemexperts bracht onlangs een rapport uit over de relatie tussen klimaatverandering en bodem. Goed bodembeheer is cruciaal, en draagt bij aan de opslag van CO2 en dus aan het terugdringen van de klimaatverandering. Wageningse onderzoekers ontrafelen, samen met collega’s en boeren, hoe dat werkt en dragen zo bij aan de kwaliteit van leven.