Stage

Bodemfauna op een kwelder

Wageningen Marine Research zoekt HBO-/ BSc-studenten die meehelpen met lopende veldexperimenten op kwelder en wad in het Slibmotorproject. In het lab worden benthosmonsters (van het bodemleven op kwelder en wad) uitgezocht, gedetermineerd en geanalyseerd. Er is ruimte om mee te gaan met het lopende veldwerk.

Praktische informatie

Niveau student: HBO/ BSc
Looptijd: minimaal 4 maanden
Locatie: Den Helder
Vergoeding: max. 400 euro
Project waarbinnen de stage valt: Slibmotor

Meer informatie op de Engelstalige pagina