Product of dienst

Bodemkaart 1 : 50 000

De Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, geeft ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal 1 meter diepte.

Met grondwatertrappen wordt informatie gegeven over de grondwaterstanden ten tijde van de kartering. De bodemkundige informatie op de bodemkaart heeft betrekking op de aard en samenstelling van de bovengrond (grondsoort) met een verdere onderverdeling naar bodemvorming, veensoort, afwijkende lagen in het profiel, aanwezigheid van kalk en verstoringen door vergraving en egalisatie. De kaart geeft meestal geen bodemkundige informatie over de stedelijke gebieden.

Potentieel gebruik

Lokale, regionale en landelijke studies op het gebied van hydrologie, bodemgeschiktheid, bodem-kwetsbaarheid, natuurontwikkeling, landschapsplanning en ruimtelijke planvorming.

Toepassingsschaal

1: 50 000 – 1 : 100 000

Ruimtelijk schema

Vector

Legenda

19 hoofdklassen (indeling naar moedermateriaal en bodemvorming), onderverdeeld in ruim 300 bodemcodes. De grondwatertrappen-indeling kent 11 legenda-eenheden.

Verkrijgbare formaten

 • als GIS-bestand: shapefile, file based geodatabase; elke uitsnede is mogelijk
 • in kaartbladvorm als digitaal document: 
  • niet gegeorefereerd, met legenda, pdf-formaat:
   • data legenda hill shading op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), excl. topografie
   • data legenda topografie
  • gegeorefereerd zonder legenda; tiff/tfw, met topografie; een pdf-file van het kaartblad met legenda wordt meegeleverd
 • als geplotte kaart (gevouwen of plano).

De onder 2 en 3 genoemde producten zijn leverbaar volgens de kaartbladindeling hiernaast.

Prijs (excl. BTW)

 • GIS-bestand: € 2000,- plus kosten voor verstrekking € 550,-.
 • Kaartblad (PDF-format; niet geogerefereerd): € 27,50
 • Kaartblad (TIFF/TFW-format; wel geogerefereerd): € 50,-
 • Afgedrukt kaartblad, gevouwen op A4-formaat: € 27,50 (opgerold in koker: meerprijs € 5,-)

Bestellen

Voor informatie en bestellingen kunt u contact opnemen met de geodesk: stuur een ticket naar de GeoDesk.

Meer informatie

Voorbeeld van kaartblad in gedrukte editie
Voorbeeld van kaartblad in gedrukte editie
Detail van gedrukte editie
Detail van gedrukte editie