Annemieke Smit

Testimonial

Bodemkundige Annemieke Smit over haar werk bij Wageningen Environmental Research

Bij duurzaam bodemgebruik gaat het niet zozeer om de bodem en wat daar in zit, maar om wat mensen met die bodem doen.

Duurzaam bodemgebruik draait om mensen
Annemieke Smit

Dat ontdekte bodemkundige Annemieke Smit tijdens een onderzoek, met als resultaat dat ze temidden van de bèta’s als een van de eerste bodemkundigen vooral werkt met mensen. Workshops en publieksvriendelijke boekjes werken volgens haar beter dan dikke rapporten met feitenmateriaal en harde data. ‘Ik doe graag projecten waarvoor je meer mensen nodig hebt,’zegt Annemieke Smit. ‘Ik werk ook samen met mensen van andere disciplines, zoals in het project Duurzaam Bodembeheer in de Landelijke Omgeving. Bodemkundigen worden vaak als lastpakken gezien. Ze komen vaak aan het eind van een planproces met bezwaren, en dat maakt de plannen vaak duurder. Het is beter om de bodem vanaf het begin af aan in het proces van een landschapsontwerp of een gebiedsontwikkeling mee te nemen, maar zelfs landschapsarchitecten zijn dat nog niet gewend. We hadden eens een workshop, en daar kwam een landschapsarchitect helemaal los toen wij konden laten zien dat er op een plek ooit een kasteel had gestaan. Nu gaat hij dat gegeven gebruiken om zijn plan vorm te geven.’

Lees het hele verhaal zoals gepubliceerd in het boek "Made by Alterra

Actuele projecten en publicaties van Annemieke Smit: