Folkert de Vries

Testimonial

Bodemkundige Folkert de Vries over zijn werk bij Wageningen Environmental Research

In Drenthe is de bodem snel aan het veranderen. Sinds de jaren zeventig is al 21 duizend hectare veengrond verdwenen, bijna veertig procent van het totaal. Bodemkundige Folkert de Vries zag het gebeuren, en gaf een waarschuwingssignaal af.

Het Drentse hoogveen verdwijnt voor je ogen
Folkert de Vries

Voor zijn ogen zag hij het Drentse hoogveen verdwijnen. ‘Net zoals je gras niet kunt zien groeien, kun je veen niet zien verdwijnen. Maar na een tijdje zie je toch het verschil’, zegt hij. Rond 1990 maakte De Vries voor het eerst bodemkaarten voor de provincie Drenthe, van de streek rond Gasselternijveen en Exloërmond. Een jaar of vijftien later bekeek hij voor de hele provincie wat er bekend was over de bodem. De veranderingen waren toen al niet te missen. Bij het maken van nieuwe kaartbladen, zag hij dat die niet meer aansloten op oude, aanpalende kaarten. De puzzelstukjes pasten niet meer. ‘Voor je een boor de grond in draait, kun je aan het landschap al deels zien hoe die grond eruit ziet’, vertelt De Vries. ‘Verschillen in hoogteligging, slootpatronen en begroeiing bieden je houvast bij het in kaart brengen van de bodemopbouw.’

Lees het hele verhaal zoals gepubliceerd in het boek "Made by Alterra

Actuele projecten en publicaties van Folkert de Vries