Product of dienst

Bodemopbouw (PAWN)

Het bestand geeft informatie over de bodem-fysische gelaagdheid in het bodemprofiel tot ca. 1.20 meter diepte. Er worden 23 verschillende eenheden onderscheiden.

De ligging van de eenheden is afgeleid van de Bodemkaart 1 : 50 000. Elke eenheid representeert een bodemprofiel met een specifieke gelaagdheid. Aan de afzonderlijke bodemlagen in het bodemprofiel kunnen bodemfysische karakteristieken uit de Staringreeks worden gekoppeld.

Potentieel gebruik

Modelberekeningen, hydrologische toepassingen; landelijke en regionale gebiedstudies waarbij globale bodemkundige informatie nodig is.

Toepassingsschaal

1: 50 000 – 1 : 1 000 000

Ruimtelijk schema

Vector

Verkrijgbare formaten

Shapefile. Uitsluitend het landsdekkende bestand wordt verstrekt.

Prijs (excl. BTW)

  • Gescande kaartbeeld (PDF-format): € 100,-
  • GIS-bestand: € 500,- (alleen landsdekkend leverbaar)

Bestellen

Voor informatie en bestellingen kunt u contact opnemen met de geodesk: stuur een ticket naar de GeoDesk.

Literatuur

Vries, F. de, 2008. Nationaal Hydrologisch Instrumentarium NHI. Modelrapportage, deelrapport Bodem.