Boerenadvies: Wat is de gewenste contacttemperatuur van de ligvloer

In vleesvarkensstallen wordt veelal een dichte ligvloer met vloerverwarming toegepast. Het doel hiervan is om de varkens een comfortabele ligplaats aan te bieden die voldoet aan de comfortzone van het varken.

De comfortzone is de temperatuurrange van de lucht om het varken waarbinnen het varken:

  1. geen extra voer hoeft op te nemen om zijn lichaamstemperatuur op peil te houden;
  2. zijn liggedrag niet hoeft aan te passen (bijvoorbeeld bovenop elkaar te gaan liggen bij kou of op de roosters bij hitte);
  3. niet hoeft te hijgen om warmte via ademhaling kwijt te raken. De comfortzone is mede afhankelijk van het gewicht van de varkens, voeropname en toegepaste hokmaterialen.

De vloerverwarming wordt veelal gestuurd via de aanvoer- of retourtemperatuur. De vraag is echter hoe deze watertemperatuur daadwerkelijk uitwerkt op de contacttemperatuur van de ligvloer. De watertemperatuur is een middel om het doel (een gewenste contacttemperatuur) te realiseren. De contacttemperatuur wordt gerealiseerd door meerdere aspecten; o.a. warmte van de dieren, vloerverwarming en omgevingswarmte. Wat is de gewenste contacttemperatuur van de ligvloer in een vleesvarkensstal? Deze staan hieronder beschreven. Let op: dit zijn richtlijnen, het gedrag van de varkens is altijd bepalend.

  • Contacttemperatuur van de ligvloer bij opleg vleesvarkens: 30-32 Celsius. Bij opleg produceren de vleesvarkens relatief weinig warmte, omdat ze een paar dagen minder voer opnemen. Het gedrag van de dieren dient wel goed gevolgd te worden, als ze op de roostervloer gaan liggen dan temperatuur sneller terug laten lopen.
  • In de eerste 2 à 3 weken gewenste contacttemperatuur afbouwen naar 27-28 Celsius. Dit is de lichaamstemperatuur van de varkens.
  • Na 4 weken vloerverwarming uit. De pomp dient ook uitgezet te worden anders kan er warmte afgevoerd worden en dat vinden de varkens bij normale staltemperaturen niet prettig.