Artikel

Boerenadvies: ademhaling

Ademfrequentie geeft aan of zeugen het te warm hebben. Weet u wat de normale ademfrequentie is?

Varkens kunnen zelf tot een bepaalde hoogte sturen in hun warmteafgifte. Als het te koud is, kruipen ze op elkaar en liggen ze met de poten onder het lichaam. Als het te warm is, gaan ze zo veel mogelijk uit elkaar liggen, spreiden ze zich helemaal uit en versnelt de ademhaling. Het temperatuurgebied hiertussen noemen we de thermoneutrale zone.

Hoe zie je nu aan zeugen in het kraamhok of ze het te warm hebben? Beoordeling van het liggedrag is immers moeilijk omdat ze individueel gehuisvest worden. Een goed alternatief: tel eens de ademfrequentie van enkele zeugen in de kraamafdeling. Is deze beduidend hoger dan de normaalwaarden (zie tabel) dan hebben de zeugen het te warm.

De normaalwaarden voor de ademfrequentie bij varkens per leeftijd
Leeftijd van het varken Ademfrequentie
Bij geboorte 50-60
10 weken 21-40
20 weken 30-40
26 weken 25-35
Volwassen varken (zeugen) 13-18

Het loont natuurlijk ook om eens de ademfrequentie te tellen bij andere diercategorieën.

Als zeugen in het kraamhok het te warm hebben, dan zijn er twee risico’s.

  • Een langere partusduur door hittestress. Een langere partusduur kan leiden tot meer doodgeboren biggen, minder vitale biggen en een lagere biestopname. De gewenste partus duur is afhankelijk van het totaal aantal biggen maar bij voorkeur niet langer dan 3-4 uur. Verder wordt als maatstaaf een tussenbigtijd van maximaal 45 minuten aangehouden, of mag de laatst geboren big nog niet droog zijn voordat de volgende zich aandient.
  • Een verlaagde voeropname van de zeug. Een verlaagde voeropname leidt tot meer conditieverlies dan gewenst in de kraamfase. In de kraamfase (van werpen tot spenen) mag het gewichtsverlies van de zeugen maximaal 10 % zijn. Is het gewichtsverlies hoger, dan heeft dit een negatieve invloed op het aantal en de kwaliteit van de follikels (eicellen) van de volgende bronst en daarmee ook een negatief effect op het afbigpercentage en het aantal levend geboren biggen in de volgende worp.
    De bovengrens van de thermoneutrale zone van zeugen in de derde week van de lactatie is ongeveer 18 oC. Elke graad hoger betekent een daling van de voeropname van de zeug met 170 gram per dag.

Afkoeltips voor de laatste warme zomerdagen

  • Geef de dieren voldoende én koud water, dus controleer de waterafgifte van de drinknippel!
  • Koel de inkomende stallucht.
  • Pas het tijdstip van de vreetbeurt aan naar een koeler tijdstip van de dag.
  • Let op grote temperatuurverschillen gedurende de nacht, pas hierop het ventilatieniveau aan.