Uitgave

Brochure: Op weg naar een natuurinclusieve duurzame landbouw

Een brochure waarin precies staat welke vragen beantwoord moeten worden om te komen tot een natuurinclusieve duurzame landbouw. Welke biodiversiteit hoort bij agrarisch grasland of akkerland? Welke bedrijfsaanpassingen zijn nodig om dit te bereiken? Wat hebben boeren daar aan? Hoe kunnen zij het bereiken? Het doel van deze brochure, geschreven in opdracht van EZ, is om het beleid en de landbouwsector handvatten te geven voor een meer duurzame landbouw.