Impact story

Bruinvissen en gehoorschade door bouw windmolens

De windmolens in de Noordzee spelen een cruciale rol bij het verduurzamen van ons energiestelsel en het behalen van de klimaatdoelstellingen. De Noordzee is echter ook het leefgebied van bruinvissen. Wageningen Marine Research onderzoekt het effect van windmolenparken op de leefomstandigheden van deze kleine walvissoort.

Bruinvissen hebben een heel gevoelig gehoor. De harde geluiden dichtbij een heilocatie kunnen zelfs dodelijk voor hen zijn.

Mogelijke oplossingen tijdens de bouw

Een geluidsmuur van luchtbelletjes rondom de heilocatie kan op termijn een uitkomst bieden, maar deze oplossing is nog niet ver genoeg ontwikkeld om op grote schaal in Nederland gebruikt te worden. Wageningen Marine Research onderzocht ook manieren waarop de bruinvissen door middel van andere, minder schadelijke geluiden circa één kilometer bij de heilocatie weggejaagd kunnen worden. Op deze afstand lopen de dieren geen permanente gehoorschade op.

Er zijn wel indicaties dat de bruinvis binnen zo’n windmolenpark makkelijker aan voedsel komt dan daarbuiten.
Meike Scheidat, onderzoeker bij Wageningen Marine Research

Windmolens in bedrijf

Er leven ongeveer 300.000 bruinvissen in de Noordzee. Als de windmolenparken eenmaal zijn gebouwd, is het potentiële probleem van hun gehoorschade grotendeels voorbij. Het geluid van windmolens in bedrijf is namelijk niet schadelijk voor de bruinvis.

Ook positieve effecten?

Daarom is het belangrijk om ook te kijken naar de mogelijke positieve effecten van de windmolenparken, vindt Meike Scheidat van Wageningen Marine Research. “Er zijn indicaties dat de bruinvis binnen zo’n windmolenpark makkelijker aan voedsel komt dan daarbuiten. Dit is heel belangrijk omdat bruinvissen heel veel eten nodig hebben.”

Bekijk de video