Burgerparticipatie

Achtergronden bij onze advertenties

Burgerkracht

Overheden zoeken naar wegen om burgers ter wille te zijn die zich inspannen om gezamenlijk hun leefomgeving vorm te geven. Wageningse wetenschappers analyseerden de kracht van deze burgerinitiatieven.

De studie laat zien dat ze tot veel in staat zijn: van natuurgebieden beheren tot een monumentaal fort nieuw leven inblazen. Dit lukt alleen als overheid en burgers elkaar tegemoetkomen en samen aan de slag gaan, zodat het wederzijds vertrouwen kan ontstaan dat nodig is om de wensen te realiseren. Zo ontstaat een doe-democratie. Ook daarmee werkt Wageningen aan de kwaliteit van leven.

Download thesis

Meer informatie