Onderwerp scriptie

BuurtGroenBedrijf

Stage / Thesis

Het BuurtGroenBedrijf werkt aan een inclusieve, circulaire en toekomstbestendig Spijkerkwartier. Ze hebben twee leuke opdrachten:

1. Het BuurtGroenBedrijf maakt de omslag van wijk- naar straatacties. De vraag is: hoe kunnen we mensen betrekken, wat is een werkende aanpak? Het Spijkerkwartier is divers: jong en oud en gezinnen met een migratieachtergrond. Zij verbouwen soms groenten in de tuin. Kan groen het haakje zijn om deze groep te laten aanhaken? We zoeken een student om dit uit te zoeken voor project Het Oude Land: een nieuwe binnentuin die wordt ontwikkeld door bewoners. Hoe mix je de groentetelers met de klimaatmensen? Dit is een mooie casus om met bewoners aan de slag te gaan!

2. Hittestress en klimaatplannen: verbeter de follow-up. Nadat er een mooi ontwerp is gemaakt voor klimaatadaptatie, gaat het nogal eens mis bij de uitvoering. Als er een initiatief gestart is, wie gaat het dan beheren? Als je dit weet, ga je ook anders ontwerpen bijv. van de verwijderde stenen een bankje voor de buurt maken. Op dit project werk je aan betere klimaatplannen voor de stad.

Je mag ook je eigen idee inbrengen, dat horen we graag!

Geinteresseerd of wil je meer weten? Neem contact op met Jolanda (jolanda@buurtgroenbedrijf.nl) en Marthe Derkzen (marthe.derkzen@wur.nl) (met thesiscoordination.hso@wur.nl in de CC).

Duur: 4 - 6 maanden
Taal: Nederlands

Start Datum: Flexibel / in overleg

Lees meer informatie op de website van BuurtGroenBedrijf en op de website van het PARTIGAN project.