Product of dienst

Cambridge Certificates

Een Cambridge Certificate is een wereldwijd erkend diploma Engels.

Wij bieden de volgende Cambridge cursussen aan:

 • Cambridge Preliminary
 • Cambridge First
 • Cambridge Advanced
 • Cambridge Proficiency

De lessen vinden plaats op de campus van Wageningen University & Research, in het Forumgebouw.

Doelgroep

De cursus is geschikt voor iedereen die de Engelse taal beheerst op minimaal een B1 niveau (CEFR) en zowel schriftelijke als mondelinge vaardigheden op professioneel niveau moet inzetten. Ook helpen de Cambridge cursussen de Engelse taalvaardigheid te vergroten van studenten en docenten die Engelstalige studieprogramma's of tweetalig onderwijs volgen.

Eindniveau (CEFR)

 1. Cambridge Preliminary: B1
 2. Cambridge First: B2
 3. Cambridge Advanced: C1
 4. Cambridge Proficiency: C2

Inhoud

In de cursussen is veel aandacht voor functioneel taalgebruik. Het programma besteedt aandacht aan alle vaardigheden:

 1. leesvaardigheid
 2. schrijfvaardigheid
 3. luistervaardigheid
 4. spreekvaardigheid

De leesteksten komen onder meer uit kranten, informatiebrochures, brieven of tijdschriften. Schrijfopdrachten kunnen bestaan uit formele en informele brieven, essays, memo’s of rapporten. Ook de luister- en spreekopdrachten zijn heel divers en geënt op actuele onderwerpen en situaties.

Opzet

De cursussen bestaan uit 16 bijeenkomsten van 2 uur. Naast de lesuren dient u 2 tot 4 uur per week te besteden aan zelfstudie voor het bereiken van het gewenste niveau.

Data en tijden

Deze cursussen starten in februari en september.

Startdatum Einddatum Dag Tijd
Cambridge Preliminary 22 februari 21 juni donderdag 10.30 - 12.30 uur
Cambridge First 22 februari 21 juni donderdag 13.00 - 15.00 uur

De cursusen Cambridge Advanced en Cambridge Proficiency worden weer aangeboden in september 2018.

Afronding en certificaat

Na de cursus worden de vaardigheden van de cursisten getoetst tijdens het officiële Cambridge examen. Dat kunnen cursisten op eigen gelegenheid gaan doen. Het behaald certificaat is hun leven lang geldig en wordt internationaal erkend. De kosten van het examen bedragen € 230,- per kandidaat. Als u de cursus doet in het kader van Taalbeleid WUR, dan is examen doen verplicht en komen de kosten voor het examen ten laste van uw werkgever.

Als u 80% van de lessen aanwezig bent geweest krijgt u een Certificate of Attendance.

Cursusmateriaal

Cambridge Preliminary:

 • Cambridge Grammar for PET Book with Answers and Audio CD.
  ISBN: 9780521601207

Cambridge First:

 • First Result Student’s Book with Online Practice.
  ISBN: 9780194511926

Cambridge Advanced:

 • Advanced Result Student’s Book.
  ISBN: 9780194502856

Cambridge Proficiency:

 • Cambridge English Proficiency Masterclass.
  ISBN: 9780194705240

Kosten

Medewerkers en studenten van Wageningen University & Research krijgen 10% korting op onderstaande bedragen. Het cursusmateriaal is niet bij de prijs inbegrepen.

Regulier werknemers
Cambridge Preliminary € 695,- € 625,50
Cambridge First € 695,- € 625,50
Cambridge Advanced € 850,- € 751,-
Cambridge Proficiency € 850,- € 751,-
 • Exclusief cursusmateriaal
 • U kunt alleen bij ons betalen met pin of creditcard.

Voorafgaand aan inschrijving: placement test

Om plaatsing in de juiste cursus te waarborgen, is het voor nieuwe cursisten verplicht een gratis placement test (Oxford Online Placement Test) te komen maken. U kunt zich niet inschrijven voor de cursus zonder een OOPT-score. Maak een afspraak via de online agenda.

Instapeis per cursus:

Cursus Instapeis
Cambridge Preliminary 40
Cambridge First 60
Cambridge Advanced 80
Cambridge Proficiency 100

Let op: u kunt zich online niet uitschrijven. Indien u niet op de gemaakte afspraak kunt komen, laat dat ons s.v.p. weten door te mailen naar into@wur.nl.

U hoeft de Oxford Online Placement Test niet te maken als u:

 • Zich wilt inschrijven voor Cambridge First, en het officiële Cambridge Preliminary examen hebt afgerond met minimaal een grade C
 • Zich wilt inschrijven voor Cambridge Advanced, en het officiële Cambridge First examen hebt afgerond met minimaal een grade C
 • Zich wilt inschrijven voor Cambridge Proficiency, en het officiele Cambridge Advanced examen hebt afgerond met minimaal een grade C