Cinemare, film Zandzicht

Na een langere periode van onderzoek besloot LfM De Zandmotor voor de kust van Kijkduin vanuit zeeperspectief te benaderen. Gedurende een zwemtocht van 4 km rond De Zandmotor heeft Annechien met een bodycam filmopnamen gemaakt en werden door Gert-Jan opnames gemaakt vanaf een reddingsboot. Beide beelden zijn gemonteerd tot één film met de titel Zandzicht. De LfM Climate Rescue Unit werd voor deze gelegenheid getransformeerd tot de LfM Pop-Up Cinema op De Zandmotor.

Zandmotor

De Zandmotor is een groot pilotproject voor natuurlijke kustbescherming, waarmee tegelijk ruimte voor natuur en recreatie ontstaat. Het is een voorbeeld van bouwen met natuur; een concept waarbij de natuur wordt ingezet om de risico’s van golfslag en zeespiegelstijging het hoofd te bieden. Andere voorbeelden zijn een oesterrif om de kust te beschermen en mangroven of wilgen voor de dijk die de golfaanval verminderen. Stilaan wint het inzicht terrein dat harde civieltechnische maatregelen alleen niet zaligmakend zijn.

Cinemare film Zandzicht 1.jpg

WaterNexus

Zout water waar mogelijk, zoet water waar nodig.

Het project WaterNexus kijkt naar mogelijkheden om afvalwater beter te nutten en meer gebruik te maken van brak en zout water, zodat we de watervoorziening beter kunnen aanpassen aan klimaatverandering.