Internship

Citizen science bij het Nationale Park de Hoge Veluwe

Om het maatschappelijk draagvlak voor natuurbescherming te vergroten zoeken overheden en terreinbeheerders naar manieren om burgers te enthousiasmeren en direct te betrekken bij het monitoren en beheren van natuur. Welke benaderingen hiervoor effectief zijn, is een interessante en relevante vraag voor communicatiewetenschappers. Een mooie gelegenheid om aan deze vraag te werken doet zich voor in het Nationale Park de Hoge Veluwe.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe wil proberen het grote publiek aan te spreken door het actief te betrekken bij onderzoek naar wilde dieren in het Park. Samen met ecologen van WUR onderhoudt het Park een netwerk van 70 cameravallen die verspreid over het Park foto’s maken van dieren die de camera’s passeren. Het publiek wordt gevraagd om te helpen de dieren op deze foto’s te identificeren met behulp van een online applicatie. Het doel is dat mensen leren over dieren, enthousiast worden over natuur, het Park zullen willen bezoeken, en misschien zelfs vrijwilligers willen worden. Ook worden bruikbare gegevens geproduceerd die voor nader onderzoek gebruikt kunnen worden.

Voor het project zoeken we op korte termijn twee studenten voor de volgende activiteiten:

  1. Het ontwerpen van een website met informatie over het project, hoe je kunt meedoen, en hoe wild te herkennen. De website zal door het Park worden gebouwd.
  2. Het ontwerpen en realiseren van een ‘game’ waarmee gebruikers kunnen leren dieren op foto’s te identificeren, met ‘levels’ voor verschillende moeilijkheidsgraden.
  3. Het ontwerpen van een gebruikersinterface op Zooniverse, het platform waarop vrijwilligers foto’s analyseren. De interface zal vervolgens door een bedrijf worden gebouwd.
  4. Het ontwerpen van middelen om het succes van het project te meten, bijvoorbeeld in termen van aantal deelnemers, loyaliteit, enthousiasme, attitude, kennis, en de wens het Park te bezoeken.

Het project is vooral geschikt als internship, maar inrichting als thesis is eventueel ook mogelijk. De producten moeten in juni worden opgeleverd. Dat betekent dat de studenten in februari moeten starten.