Onderwerp scriptie

Citizen science luchtkwaliteit Rotterdam/Rijnmond

Het officiële luchtmeetnet in de Rijnmond bestaat 50 jaar. Om het meetnet breed onder de aandacht te brengen en om in contact te raken met mensen die geïnteresseerd zijn in / betrokken bij luchtkwaliteit wordt aan elke gemeente in de Rijnmond aangeboden dat 10 mensen in die gemeente een jaar lang luchtmetingen kunnen doen met diffusie buisjes.
Verder zien we dat de relatie tussen overheid en burgers verandert. De overheid wordt geacht te werken aan de democratisering van het beleid en citizen science kan hier een mogelijk rol in spelen. We willen meer weten over de motieven en verwachtingen van zowel burgers als overheden om aan deze activiteit mee te doen.

Daarbij is het ook belangrijk om te weten hoe de meetmethode aansluit bij de wensen van de burgers. Wat we aanbieden is een statische niet direct afleesbare maar betrouwbare meting die de deelnemer verhoudingsgewijs weinig inzicht in het instantane gedrag van de luchtkwaliteit biedt. Binnen de citizen science opties is momenteel de keuze tussen betrouwbaar en ‘saai’ en dynamische metingen. Het laatste maakt het mogelijk om direct effect te zien van bepaalde activiteiten in de omgeving maar deze methode is ook behoorlijk onbetrouwbaar .

Er zijn in Nederland een aantal technisch vergelijkbare meetcampagnes geweest maar de setting is nu anders en over onderzoek naar motieven is  niet veel bekend.

Research question

Er is veel goede luchtkwaliteit informatie beschikbaar in Nederland, en  de luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke eisen. Tegelijkertijd is er bij beleidsmakers en burgers veel belangstelling voor het zelf meten van luchtkwaliteit. Vraag is wat deze partijen motiveert om in citizen science te investeren. Wat voor type van citizen science sluit het beste aan bij de maatschappelijke behoefte? Er zijn verschillende goedkope methoden die verschillende (leer)ervaringen mogelijk maken. We testen er een: voorziet die in de behoefte van de burgers?

Specifics
What kind of students? Snijvlak technologie, bestuur en milieu
Type of research Kwantitatief: interviews
Sarting date 2019
Country Nederland
Language Nederlands