Consument en verpakking

Verpakkingen hebben invloed op de keuze die een consument maakt. Specifieke voordelen, zoals een lipje waarmee een verpakking makkelijk geopend kan worden, of de grootte van een verpakking, kunnen cruciaal zijn. Veel gunstige eigenschappen van verpakkingen – zoals verbetering van houdbaarheid van producten of een duurzame herkomst – zijn voor de consument niet in één oogopslag duidelijk.

Wageningen Food & Biobased Research onderzoekt hoe consumenten tegen een verpakt product aankijken: welke aspecten zijn van invloed op hun keuze voor een specifieke verpakking? We combineren onze expertise op het gebied van consumentenonderzoek met expertise op het gebied van duurzame verpakkingsopties om gerichte vragen hierover te kunnen beantwoorden.

Consumentenonderzoek

Om te onderzoeken hoe consumenten verpakkingen ervaren en waarderen zijn diverse methodes beschikbaar. We bestuderen hoe een consument een verpakking kiest in de supermarkt, waarom de consument die kiest en hoe de keuze voor een 'duurzaam product' mogelijk te beïnvloeden is, bijvoorbeeld met een andere verpakking. Dankzij inzichten uit dit type onderzoek kunnen we overheden, brancheorganisaties en bedrijven adviseren over de vraag hoe zij de juiste informatie over bijvoorbeeld (bio)plastics kunnen gebruiken in communicatie-en marketingcampagnes om de voordelen van deze duurzame verpakkingen herkenbaar te maken.

In onze ‘real-life’ testfaciliteiten leggen we consumenten verpakkingsopties voor en bekijken hoe zij verpakkingen gebruiken, waarderen en of hen duidelijk is hoe een verpakking weggegooid moet worden. We stelden vast dat lang niet alle consumenten de recyclinglogo’s op verpakkingen herkennen, laat staan dat ze de betekenis begrijpen en de verpakking op de juiste manier weggooien.

Van gebruiker naar materiaalkeuze

Om onze expertises op het gebied van duurzame materiaalontwikkeling en consumentenacceptatie te verbinden, adviseren we bij de keuze voor een verpakkingsmateriaal altijd eerst te kijken naar de vraag wie de verpakking gebruikt en hoe men met de verpakking omgaat. Neem bijvoorbeeld koffiepads en theezakjes: typisch producten waarvan uit onderzoek blijkt dat consumenten ze na gebruik meestal weggooien in de GFT-bak. Deze producten bevatten tegenwoordig vaak een onherkenbaar aandeel niet-composteerbaar materiaal, terwijl het verpakt product suggereert dat het in de groenbak kan. Bij de ontwikkeling van materialen voor duurzame theezakjes en koffiepads ligt het daarom voor de hand om composteerbare materialen te gebruiken of raden we de fabrikant aan expliciet aan te geven of de verpakking wel of niet bij het GFT mag worden ingezameld.

Consument en voedselverspilling

Ons consumentenonderzoek richt zich ook op duurzaamheidsvraagstukken rondom het tegengaan van voedselverspilling. We onderzoeken bijvoorbeeld de effecten van verschillend gebruik van THT-labels. Met een slimmer ontwerp – zogenaamde ‘intelligente’ verpakkingen – kunnen we de houdbaarheid van producten beter zichtbaar maken en vaak ook verlengen. Inzicht in consumentengedrag en -acceptatie is essentieel: hoe gaan consumenten om met geopende of hersluitbare verpakkingen, welke informatie over kwaliteit en bewaring levert een positieve bijdrage aan minder verspilling? Onze inzichten uit consumentenonderzoek zetten we in voor ‘sociale innovatie’: onder meer via verpakkingen consumenten positief beïnvloeden om voedselverspilling tegen te gaan.