Update

Coronarichtlijnen en -updates

Op deze pagina plaatsen we de laatste updates die relevant zijn voor een groot deel van onze studenten, medewerkers en partners.


Nu de coronamaatregelen zijn omgezet in adviezen is het niet meer noodzakelijk om regelmatig updates te publiceren. Daarom stopt WUR per 1 april met het plaatsen van corona-updates op de homepage van wur.nl. Eerder geplaatste berichten zijn vanaf 1 april te lezen onder Nieuws/Coronarichtlijnen en-updates.

De beantwoording van vragen via info.corona@wur.nl wordt afgeschaald naar 1x per week tot eind april, daarna gaat ook de mailbox offline.


Checklist Studenten: Can I Come to Campus? (UPDATE 15/3/2022)

Checklist Medewerkers: Can I Come to a WUR Location? (UPDATE: 15/3/2022)

Bekijk je de pagina op je telefoon? Scroll naar beneden voor de maatregelen die tot nader orde bij WUR gelden.

Procedure: wat als een student positief test op COVID-19?

Als een student in je vak of tijdens de thesisbegeleiding positief heeft getest, neem dan contact op met de taskforce Education voor advies over wat te doen. Zij zijn te bereiken via Receptie Forum (dagelijks 08-23u, weekend 10-18u, 0317 482160) die je doorverbinden met de juiste persoon.

Corona-update 16 maart

Met ingang van 23 maart vervallen alle nog geldende coronamaatregelen. Het gedeeltelijke thuiswerkadvies vervalt al per 16 maart. Wel wordt aanbevolen om de basisadviezen voor hygiëne, zoals regelmatig handen wassen en hoesten in de elleboog, na te blijven leven. Dit is dinsdag door minister Kuipers van VWS bekendgemaakt. Het advies om preventief zelftesten uit te voeren vervalt, wel blijft het dringende advies van kracht om bij klachten te testen. Test je positief, blijf dan thuis in isolatie. Ook het quarantaine-advies blijft ongewijzigd.

We zien dat veel mensen besmet zijn, mogelijk ook in jouw nabije omgeving. We adviseren daarom voorzichtig te zijn en deze basisadviezen in acht te nemen.

Studeren op de campus

Voor studenten betekent het vervallen van de maatregelen dat

 • Alle activiteiten weer mogelijk zijn (inclusief catering).
 • Alle onderwijs zoveel mogelijk ‘on campus’ wordt georganiseerd en studenten geacht worden daarbij aanwezig te zijn.
 • Docenten niet verplicht zijn online-alternatieven aan te bieden voor on-campusonderwijs.
 • Studenten bij een corona-gerelateerde verhindering recht hebben op een alternatief tentamen(moment).

Studenten en docenten ontvangen binnenkort nog een mail met specifieke informatie.

Working@WUR

Voor medewerkers geldt dat het thuiswerkadvies vervalt per 16 maart. Het is aan afdelingen en teams om in de komende weken samen met leidinggevenden een nieuwe balans te vinden tussen vrijwillig thuiswerken en het werken op een WUR-locatie. In de intranetgroep working@wur is veel te lezen over onder andere praktische voorzieningen voor de thuiswerkplek en tips voor het op afstand werken in teamverband.

Laatste corona-update, protocol aangepast

Dit is hopelijk de laatste corona-update die verschijnt op wur.nl. Steeds hebben we aan de hand van een protocol getracht zo goed mogelijk de richtlijnen te vertalen naar praktische adviezen: wat kan wel, wat kan niet. Nu alle maatregelen vervallen, wordt een aangepast protocol van kracht, gebaseerd op het kabinetsberaad van 15 maart, zie de rechterkolom.

Indien nodig verschijnen berichten over corona-gerelateerde zaken via de reguliere interne communicatiekanalen voor studenten en medewerkers: MyWURtoday en intranet, en de kanalen binnen de kenniseenheden/organisatieonderdelen.

Corona update 24 februari

De versoepelingen van de coronamaatregelen die vanaf 25 februari gelden maken het werken en studeren weer volop mogelijk. Voorop staat dat we een veilige studeer- en werkomgeving willen bieden, voor studenten en medewerkers. De strikte maatregelen mogen dan vervallen, daarvoor in de plaats blijven een aantal adviezen nog tot nader orde gelden, zoals de hygiënemaatregelen en het gebruik maken van zelftesten.

Aangezien de corona updates gelinkt zijn aan de persconferenties gaat deze ook minder vaak verschijnen. In het protocol, de FAQ’s en de checklists ‘Can I come to campus’ en ‘Can I come to WUR’ lees je de komende tijd de meest actuele stand van zaken.

Balans vinden

We vragen medewerkers thuis te werken voor minimaal de helft van de tijd, tenzij werkzaamheden locatiegebonden zijn. De komende tijd zal - met name voor medewerkers - gaan over het vinden van balans in het werken vanaf huis en op kantoor. We vragen iedereen daarom elkaar daarvoor (letterlijk) ruimte te geven, en tegelijk grenzen te respecteren. Het delen van werkplekken en de spontane ontmoetingen gaan weer deel uit maken van onze werkdag. Voor studenten geldt, dat het sociale aspect van studeren ook weer alle ruimte krijgt. Voorop staat dat we een veilige en plezierige werk- en studeeromgeving willen bieden. Daarmee geven we iedere dag vorm aan onze WUR community, met de betrokkenheid en veerkracht zoals we die de afgelopen twee jaar hebben laten zien.

Corona update 16 februari

In de persconferentie van gisteravond kondigde minister Ernst Kuipers nieuwe versoepelingen aan. Het advies per vandaag is om thuis te werken als het kan en maximaal de helft van de werktijd op locatie te werken. Samen met het on campus onderwijs vanaf onderwijsperiode 4, is dit de overgang naar meer levendigheid op de campus en op de buitenlocaties. Voor ons onderwijs vervalt per 18 februari de maximale groepsgrootte van 75 personen.

Het besluit om deze versoepelingen door te voeren is als eerste gericht op ons sociale welzijn: we hebben het nodig om weer samen te kunnen zijn en de dagelijkse dingen te kunnen doen. Een volgende fase, waarin we elkaar vaker gaan ontmoeten. Het grote aantal besmettingen heeft wel impact op het werk: door isolatie en quarantaine is de druk groot om alle onderwijs en onderzoek doorgang te laten vinden.

In de afgelopen twee jaar hebben er bij WUR geen grote uitbraken van corona plaatsgevonden, dankzij de inspanningen van ons allemaal. Ook nu we weer meer naar het werk mogen komen blijft een veilige werkomgeving centraal staan. Het gratis blijven verstrekken van medische mondkapjes en zelftesten, in ieder geval tot deze maatregelen vervallen, maakt hier onderdeel van uit.

Overheidsbeleid tot 25 februari

 • Het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen door gebouwen en daar waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden (zoals in collegezalen) blijft verplicht tot 25 februari. Daarna blijft het advies om een mondkapje te dragen als er geen 1,5m afstand gehouden kan worden.
 • 1,5m afstandsmaatregel blijft om bovenvermelde reden ook tot 25 februari gelden in de campushoreca.
 • Vanaf 18 februari wordt de isolatieduur verkort naar 5 dagen.

Volg de (aangepaste) quarantaine- en isolatierichtlijnen. De checklist voor medewerkers en studenten worden steeds bijgewerkt (zie protocol voor meest recente versies). Vanaf 25 februari worden opnieuw versoepelingen doorgevoerd. De mondkapjesplicht en de 1,5 meter afstand vervallen dan in ieder geval, net als het corona toegangsbewijs. Ventilatie blijft belangrijk.

Onderwijs op de campus en werken op locatie 

Het studeren vindt vanaf onderwijsperiode 4 al zoveel mogelijk on campus plaats. We stimuleren studenten naar de campus te komen en elkaar daar te ontmoeten: de sociale aspecten van een studententijd die de afgelopen twee jaar zo beperkt zijn geweest, krijgen weer ruimte.

Voor het werken en ontmoeten op locaties gaan we van ‘werken in tijden van corona’ met thuiswerken als norm, naar de combinatie van thuiswerken en het werken op locatie. Het stapsgewijs vinden van een balans tussen thuiswerken en op locatie werken zal in het begin weer wennen zijn. Ieder van ons gaat daar op een eigen manier mee om: geduld en begrip voor elkaar gaan helpen een veilige studeer- en werkomgeving te bieden, zowel fysiek als sociaal.

De huidige versoepelingen zijn een belangrijk keerpunt in de pandemie, ook voor ons als WUR community. In de komende weken verruimen onze mogelijkheden voor werken en studeren op de campus en in de buitenlocatie verder. Het volgende ijkmoment van de overheid is half maart, in de komende update(s) besteden we hier aandacht aan.

Het protocol en de FAQ worden per 18 en 25 februari aangepast naar de dan actuele situaties.

Corona update 27 januari

Per 26 januari gelden versoepelingen, onder voorwaarden, voor nagenoeg alle sectoren. Dat was de positieve boodschap van premier Rutte en minister Kuipers tijdens de persconferentie op dinsdag. Wel doen zij een dringende oproep: “Het ligt aan ons aller gedrag, of het risico dat we daarmee nemen aanvaardbaar blijkt.”

De verplichting om (medische) mondkapjes te dragen blijft van kracht. Wanneer mensen wel kunnen zitten op meer dan 1,5 meter afstand, mag het mondkapje af.

Medische mondkapjes zijn beschikbaar bij de recepties van alle WUR gebouwen op de campus. Voorkom zwerfafval: gooi je wegwerpmondkapje na gebruik in één van de vele prullenbakken, binnen of buiten.

Bijna alles open, thuiswerken blijft noodzakelijk

Aan het thuiswerkadvies tornt het kabinet vooralsnog niet, dus we werken thuis, tenzij het niet anders kan. Dat heeft zijn weerslag op bijvoorbeeld medewerkers die niet direct in het onderwijs werken of locatie gebonden werkzaamheden hebben.

We vragen ieders geduld en begrip voor het feit dat er een onevenwichtige situatie ontstaat tussen wat er privé wel kan, bijvoorbeeld (met meerdere personen) uit eten of naar het theater, maar vergelijkbare versoepelingen die in werksituaties nog niet zijn doorgevoerd. De versoepelingen in de cultuursector en de horeca zorgen ervoor dat meer activiteiten van bijvoorbeeld studieverenigingen onder de nu geldende voorwaarden mogelijk zijn.  

We maken ook keuzes omdat we maximaal de ruime willen bieden aan het onderwijs en onderzoek. Zo blijven evenementen en sociale activiteiten voor medewerkers en derden op WUR locaties niet toegestaan. Wel is het mogelijk om enkel voor WUR medewerkers, opleidings- of trainingsbijeenkomsten te organiseren, inclusief zaalcatering. Dat kan op een WUR locatie of een externe locatie als een conferentiecentrum. Op de campus is catering beschikbaar in bijvoorbeeld de Spot in Orion en in Forum.

Kom je wel naar een WUR locatie, houd je aan de basisregels, houd afstand en doe minimaal twee keer per week een zelftest.

Quarantaineregels aangepast

Omdat met het oplopend aantal besmettingen en de eerdere quarantaineregels ook het onderwijs snel zou kunnen vastlopen zijn de quarantaineregels versoepeld:

Deze maatregelen gelden in principe 6 weken met een volgende weegmoment van het effect van de versoepelingen over drie weken, rond 15 februari.

Update 15 januari

Positief nieuws: met ingang van maandag 17 januari mogen we weer fysiek onderwijs aanbieden op de campus. Dat hebben premier Rutte en minister Kuipers gisteravond bekendgemaakt in de eerste persconferentie van het kabinet-Rutte IV.

Voor de groep medewerkers die niet in het onderwijs werkzaam is verandert er met de aangekondigde versoepeling op dit moment nog weinig, thuiswerken blijft de norm.

Studenten en docenten ontvangen dit weekend verdere informatie over wat dit praktisch voor hen betekent.

Beperkingen zijn er wel: de maximale groepsgrootte van 75 personen geldt binnen het onderwijs, met uitzondering van tentamens. Ook gaan we overal een mondkapje dragen. Dit is bij grote voorkeur een medisch mondkapje, om studenten en medewerkers te beschermen, onnodige quarantaine te voorkomen en het onderzoek en onderwijs zo veel mogelijk door te laten gaan. Deze medische mondkapjes zijn vanaf 18 januari ook beschikbaar bij de recepties.     

Met de omikronvariant stijgt het aantal besmette personen razendsnel. Dat vraagt dat we onze verantwoordelijkheid nemen: houd 1,5 meter afstand waar mogelijk, draag een mondkapje waar aangegeven, laat je vaccineren en maak gebruik van de boosterprik, en doe twee keer per week een zelftest.

De quarantaineregels zijn aangepast voor:

 • mensen die minimaal een week geleden een boosterprik hebben gehad;
 • óf korter dan acht weken geleden corona hebben gehad;
 • óf een medisch mondkapje hebben gedragen.

De meeste quarantaineregels zijn versoepeld. Zie de nieuwste versie van het ‘Can I come to WUR/campus’ overzicht hierboven.

Wanneer draag je een (medisch) mondkapje?

 • Algemeen: wanneer je loopt door de WUR-gebouwen en buiten wanneer afstand houden door drukte niet mogelijk is;
 • Studenten: in alle situaties binnen gebouwen, dus ook zittend in een onderwijsruimte, zelfstudieruimte, kantine of bij een tentamen;
 • Docenten en medewerkers in het onderwijs: in alle situaties, met uitzondering van doceren op afstand voor (grote) groepen, bijv. in collegezalen en tijdens het spreken bij promoties en oraties;
 • Overige medewerkers binnen gebouwen: op plekken waar met meer dan één persoon in één ruimte gewerkt wordt.

Uitzonderingen zijn labs waar de veiligheidssituatie het dragen van een mondmasker niet toestaat, en tijdens het sporten.

Het is vanzelfsprekend toegestaan om het mondkapje te allen tijde te dragen.

Overige versoepelingen

 • Op de campus is het toegestaan om buiten met vier mensen samen te komen, vanzelfsprekend op afstand;
 • Promoties kunnen vanaf 18 januari 2022 plaatsvinden in de Aula, met maximaal 75 aanwezigen in de zaal. Hierbij geldt ook de mondkapjesplicht, met het dringende advies tot het dragen van een medisch mondkapje;
 • Studiegerelateerde activiteiten op de campus, georganiseerd door studieverenigingen zijn weer mogelijk;
 • Buiten sporten bij, en sporten in SportCenter de Bongerd is weer toegestaan. Het coronatoegangsbewijs bij binnenkomst is verplicht voor personen boven de 18 jaar, plus het dragen van een (medisch) mondkapje. Alleen onderlinge wedstrijden zijn toegestaan, zonder publiek.

We zien ernaar uit om studenten weer op de campus te ontmoeten en fysiek onderwijs te verzorgen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot de volgende persconferentie, die plaatsvindt op dinsdag 24 januari.

Update 4 januari

Na de vakantie van afgelopen week, heeft de regering op 3 januari besloten dat de lock-down voor het hoger onderwijs wordt verlengd. Op 14 januari worden deze lock-down maatregelen opnieuw geëvalueerd. Dit betekent dat ons onderwijs grotendeels online zal blijven plaatsvinden. De enige uitzondering is het maken van examens, designstudio’s, het volgen van natte practica of het verrichten van thesis onderzoek in labs. Ook is het dragen van een mondkapje voor iedereen verplicht in de gangen.

De geldende maatregelen worden voortgezet, ook voor medewerkers. We vragen iedereen daarom om zoveel mogelijk thuis te werken. Kom alleen naar de campus als dit strikt noodzakelijk is.

Strengere quarantainevoorschriften

De huidige landelijke regelgeving omtrent COVID-19 is geactualiseerd en is op een aantal punten aangescherpt. Dit heeft tot gevolg dat bij een positieve test de quarantaine wordt verlengd naar 7 dagen. In het geval van een nauw contact, ook als men volledig is gevaccineerd, is de regelgeving veranderd naar een verplichte 5 dagen quarantaine. Enige uitzondering op deze regel, is wanneer je een ‘medisch’ mondmasker (ii, iir, ffp2) draagt, dan word je niet als ‘nauw contact’ beschouwd en is quarantaine dus niet noodzakelijk. Voor docenten en studenten is er tijdens elk practicum op de campus een medisch mondmasker aanwezig. Voor studenten en medewerkers die naar de campus komen en niet een practicum hebben, raden we aan om zelf een medisch masker aan te schaffen. Zorg er daarnaast voor dat je regelmatig, minimaal twee keer per week, een zelftest doet en overal 1.5 meter afstand houdt, zo voorkomen we de verspreiding van corona.

Update 19 december

Het is de afgelopen week duidelijk geworden dat de omikronvariant van het coronavirus zich ook in Nederland zeer snel verspreidt. Met een lockdown vanaf vandaag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 en een versnelde boostercampagne moet tijd gekocht worden om de druk op de zorg op te vangen. Voor het onderwijs gelden de maatregelen in ieder geval tot maandag 10 januari, met een weegmoment op 3 januari.

Docenten ontvangen maandag 20 december einde van de middag per e-mail nader bericht over de impact voor hun onderwijs in periode 3. Wacht daarom met voorbereidingen totdat deze informatie beschikbaar is.

Voor studenten en medewerkers van WUR geldt in ieder geval:

Onderwijs

 • Tentamens/examens (geen beperking groepsgrootte) gaan door zoals gepland
 • Practica en laboratoriumwerk (waaronder voor theses) gaan door
 • Er hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden bij bovenstaande activiteiten, maar de oproep is wel om zoveel mogelijk afstand te houden.
 • De bibliotheek in Forum blijft open
 • Zelfstudieplekken blijven beschikbaar, tot maximaal 75 personen per ruimte, op 1,5 meter afstand. Alleen met reservering.
 • Promoties en oraties kunnen fysiek gehouden worden in de Aula, zonder publiek. Alternatief is deze volledig online te houden.

Algemeen

 • Alle voorgaande maatregelen blijven van kracht (zie protocol)
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan
 • Locatie-gebonden onderzoek kan doorgaan op WUR locaties. Dit geldt voor labwerk, inclusief het werk in dier- en plantfaciliteiten.
 • Alle niet-essentiële voorzieningen op de campus zijn gesloten
 • Sporten bij Sportcentrum De Bongerd is niet mogelijk, met uitzondering van topsport. Buiten sporten in tweetallen op 1,5 meter is toegestaan
 • Het winterprogramma van Student Service Centre wordt aangepast

Feestdagen in kleine kring

De meeste impact heeft de strenge lockdown op ons sociale leven rond de feestdagen. En dit aan het eind van een toch al onrustig jaar, waarin het steeds flexibel omgaan met omstandigheden veel van ons vergt.

Wij hopen dat iedereen desondanks de rust en ruimte vindt om in deze situatie thuis te genieten van de vrije dagen, in kleine kring, met familie of vrienden.

Gedetailleerde berichtgeving komt via leidinggevenden of per mail. Wageningen University & Research volgt de maatregelen geadviseerd en gecommuniceerd door het kabinet, het RIVM en de GGD en volgt het reisbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De afgelopen maanden is deze update wekelijks verschenen. Die frequentie laten we los. De update verschijnt dan zodra er actuele ontwikkelingen zijn die op het WUR-coronabeleid invloed hebben. De meest actuele informatie is te vinden in het protocol (rechts op deze pagina) en in de FAQ-lijst (via button hierboven).

Archief Coronarichtlijnen en -updates

Interne corona-updates

Thuiswerken

Onderzoek

Onderwijs

Vragen

Houd regelmatig onze website in de gaten voor de meest recente updates. Meer informatie is te krijgen via info.corona@wur.nl.

Heb je nog vragen? Het RIVM heeft een informatienummer beschikbaar voor alle vragen: 0800-1351.

Informatiebronnen

Het RIVM heeft een lijst samengesteld met de meest voorkomende vragen en geeft antwoorden in het Nederlands en antwoorden in het Nederlands.

Studenten en medewerkers die terugkeren uit getroffen gebieden of van plan zijn om te reizen, worden geadviseerd om de websites van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen voor actuele informatie en advies (reizen/gezondheid). Het is niet nodig om van deze aanbevelingen af ​​te wijken.

De dynamiek van de epidemie volgt de uitbraak ook op de voet. En Johns Hopkins University brengt de dynamiek van de epidemie in kaart.