Coronavirus

In de natuur komt een grote variatie aan coronavirussen voor, die in tal van diersoorten ziekte kunnen veroorzaken. Diverse coronavirussen zijn zoönosen: ze kunnen overspringen naar de mens. SARS-CoV2 is eind 2019 in Wuhan (China) overgesprongen naar de mens en veroorzaakt de ziekte COVID-19.