De Schijf van Vijf is actueler dan ooit

De nieuwe Schijf van Vijf is door het Voedingscentrum gelanceerd. Deze is gebaseerd op de Richtlijnen goede voeding die de Gezondheidsraad november vorig jaar presenteerde. De hernieuwde Schijf heeft een fris en eigentijds beeldmerk gekregen dat het oude uit 2004 vervangt. De Schijf vertaalt het werk van de Gezondheidsraad naar het voedingspatroon van consumenten in de dagelijkse praktijk. Deze praktische toepasbaarheid is broodnodig, want de gezondheids- en milieuproblemen die met onze voedselconsumptie samenhangen, zijn ongekend groot en dringend. We worden met z’n allen te dik, hebben te kampen met voedingsgerelateerde hart- en vaatziekten of diabetes. Onze voedselproductie trekt een zware wissel op natuurlijke hulpbronnen zoals water en land, en heeft een groot aandeel in de uitstoot van broeikasgassen. Consument, producent en politicus kijken hier maar al te vaak van weg. Soms opzettelijk, maar eveneens omdat de nevenschade onzichtbaar blijft en we deze niet terugzien in de prijs van levensmiddelen of de kosten van volksgezondheid en milieu. Maar met wegkijken of negeren van deze olifant in de kamer brengen we oplossingen niet dichterbij.