De dilemma’s van niet-gecoupeerde staarten

De dilemma’s van niet-gecoupeerde staarten

Vier jaar geleden was ik erbij toen staatsecretaris Sharon Dijksma op het bedrijf van Dick van de Vegt in Dalfsen de ‘Verklaring van Dalfsen’ tekende. Een verklaring waarin de varkenshouders afspraken maakten met de overheid en de Dierenbescherming langs welke route ze verantwoord varkens met een lange staart konden houden. Bewust werd er geen datum opgenomen waarop dit een feit moest zijn. We wisten toen immers nog niet hoe het moest en in welk tempo we vorderingen konden maken.