Onderwerp scriptie

De rol van context bij het ontwikkelen van een Virtual Agent gericht op gedragsverandering bij ouderen

De eerste stap in het ontwikkelen van een succesvolle eHealth interventie is het in kaart brengen van de context: wat is de huidige situatie en welke stakeholders hebben welke belangen? Uiteraard speelt hierbij de eindgebruiker een grote rol, maar we weten vanuit de literatuur dat er nog vele andere stakeholders zijn die invloed hebben op de daadwerkelijke gedragsverandering. De vraag is: wie zijn de belangrijkste stakeholders? En welke rol zouden zij moeten spelen binnen een eHealth interventie? Deze vragen komen aan bod in de masterthesis, die onderdeel is van een groter project (PACO).

Het project

Het project 'How to design Persuasive E-health Agents for Coaching Older adults towards dietary behaviour change (PACO)', moet fundamentele inzichten geven in de acceptatie, werkingsmechanismen en overtuigingskracht van virtuele agents voor eHealth. Dergelijke agents, welke door de computer worden gegenereerd en geanimeerde gesprekspartners voor technologiegebruikers zijn, maken rijke en persuasieve geautomatiseerde communicatie mogelijk. Aangezien naleving van gezondheidsadviezen belangrijk is voor positieve gezondheidsresultaten, kan een succesvol ontwerp van persuasieve virtuele agents grote gezondheidsvoordelen hebben. Via een reeks onderzoeken (co-ontwerpsessies met ouderen, ontwerpexperimenten en een real-life evaluatie) identificeren we de verschillende factoren die het potentiële succes van virtuele agents voor veranderingen in het voedingspatroon bij oudere volwassenen verklaren.
 
Binnen het project werkt de WUR samen met verschillende partners; Roessing Research and Development, WAAG en het Nationaal Ouderenfonds. Het project is in april 2018 van start gegaan en loopt tot maart 2021.

Onderzoeksvraag

What are the requirements of important stakeholders (not including the end-user) for the development of a Virtual Agent for elderly towards dietary behavior change?

Onderzoeksmethode

Binnen het project wordt de CeHRes Roadmap gebruikt, waarbij deze masterthesis een belangrijke bijdrage zal leveren aan de eerste fase, de 'contextual inquiry'.
Voor meer informatie over deze roadmap raad ik de volgende website aan: http://www.ehealthresearchcenter.org/wiki/index.php/Main_Page

De volgende stappen en onderzoeksmethoden zijn onderdeel van de masterthesis:

  1. De identificatie van stakeholders, bijvoorbeeld door middel van een kort literatuuronderzoek
  2. De probleem- en behoefte-identificatie vanuit de verschillende invalshoeken van de stakeholders, bijvoorbeeld door middel van 5 interviews per stakeholdergroep (denk aan een diëtist, praktijkondersteuner of zoon/dochter)
  3. De categorisatie van problemen/behoeften in verschillende types, bijvoorbeeld door middel van een focusgroep
  4. Het vertalen van de problemen/behoeften naar functionele eisen voor de Virtual Agent, bijvoorbeeld met behulp van een Business Model Canvas
     

Praktische informatie

Studenten met de volgende eigenschappen zouden goed passen bij dit project:

  • Vloeiend in de Nederlandse taal, aangezien de interviews in het Nederlands afgenomen dienen te worden
  • Engelse academische schrijfvaardigheden
  • Organisatorische vaardigheden, voor het opzetten en uitvoeren van de interviews