De wereld voeden

De wereldbevolking neemt sterkt toe en zal naar verwachting in 2050 9 miljard bedragen. In nog geen veertig jaar tijd komen er dus 2 miljard mensen bij die moeten wonen, werken en eten. Er is niet een algemene oplossing voor handen, duurzame voedselzekerheid vraagt om een multidisciplinaire aanpak.