Derogatiebedrijven

Derogatiebedrijven mogen meer dierlijke mest van graasdieren gebruiken. De uiteindelijke hoeveelheid nutriënten die derogatiebedrijven mogen toedienen is hetzelfde als niet-derogatiebedrijven. Alleen de verhouding dierlijke en kunstmest is anders.