Internship

Detectie van voedseldoorstraling van niet mineraalhoudende producten

In het Nederlandse Warenwetbesluit “Doorstraalde waren” is beschreven welke (voedsel)producten door bestraling met gammabronnen gesteriliseerd mogen worden. Tevens is aangegeven op welke wijze dit aangegeven moet worden op de verpakking van het product. Controle op doorstraling van niet mineraalhoudende producten kan worden uitgevoerd door middel van een GC-MS methode. Bij deze methode wordt gekeken naar de chemische verandering van een triglyceride die plaatsvindt tijdens het doorstalen. Deze is volgens de literatuur goed te bepalen met een GC-MS methode.

Supervisor: Puck Brandhoff
Date: januari t/m juni 2016

De onderzoeksopdracht bestaat uit het ontwikkelen en optimaliseren van de GC methode door analyse van verscheidene doorstraalde en niet- doorstraalde monsters van verschillende matrices.

Beschrijving van projectactiviteiten

Dit studentenproject zal bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Literatuuronderzoek
  • Doelstelling en plan van aanpak omschrijven
  • Experimentele opzet maken
  • Inwerken op analysemethoden
  • Monsters uitzoeken
  • Analyses
  • Data-analyse
  • Rapport
  • Presentatie