Internship

Detectie van voedseldoorstraling van nietmineraalhoudende producten

In het monitoringprogramma van voedsel, diervoeders en milieu matrices is het wettelijk vastgelegd dat er binnen het RIKILT onder andere tritium (H-3) en C-14 wordt gemeten in diverse producten.

De onderzoeksopdracht bestaat uit het verder optimaliseren en valideren van de GC methode door analyse van verscheidene doorstraalde en niet-doorstraalde monsters van verschillende matrices, en betreft een vervolg op een succesvol onderzoek door een eerdere student.

Beschrijving van projectactiviteiten

Dit studentenproject zal bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Literatuuronderzoek

 • Stand van zaken bepalen naar aanleiding van het eerdere onderzoek

 • Doelstelling en plan van aanpak omschrijven

 • Experimentele opzet optimaliseren

 • Inwerken op analysemethoden

 • Monsters selecteren voor het uitvoeren van analyses

 • Het uitvoeren van analyses

 • Data-analyse

 • Rapportage

 • Presentatie

Wij zijn op zoek naar een student (m/v) die:

 • Zijn/haar analytische vaardigheden op het gebied van GC-MS wil toepassen en uitbreiden

 • Het interessant vindt om vervolgonderzoek te doen, met een kritische blik naar het eerdere werk en het eigen werk

 • Kan goed in teamverband werken, maar ook zelfstandig

 • Goed zelfstandig kan werken, maar ook graag in teamverband werkt

 • Graag zijn/haar kennis wil verbreden op het gebied van radioactiviteit

De looptijd is  ca. januari t/m juni 2017.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Vos van Avezathe, Annemieke annemieke.vosvanavezathe@wur.nl