Faciliteit

Detectieplatforms voor diagnostiek plantpathogenen

Gezonde gewassen zijn essentieel voor een veilige, gezonde en duurzame landbouw en dragen bij aan voldoende, gezonde voeding en aan de kwaliteit van leven. Belangrijke landbouwgewassen worden echter bedreigd door diverse plantenziekten en -plagen. Met betrouwbare diagnostische toetsen kunnen deze ziekten en plagen tijdig opgespoord, geïdentificeerd en/of gemonitord worden. Met de ontwikkeling van diagnostische toetsen en producten dragen wij bij aan een betere inventarisatie en handhaving van plantgezondheid in de akkerbouw, tuinbouw en sierteelt.