Dialoog Circulaire mode

Een van de dialogen die in 2018 zijn gevoerd is een dialoog over circulariteit in de mode. Kim Poldner van de leerstoelgroep Bedrijfskunde en Jan van Dam van Wageningen Food & Biobased Research waren hiervan de trekker. Doel was om met textielbedrijven, bedrijven actief in de recycling van textiel, kennisorganisaties en onderwijsinstellingen te onderzoeken hoe ketens in de mode gesloten kunnen worden om de hoeveelheid afvalproducten te beperken of hergebruiken.

Het voeren van een dialoog met deze partijen was een manier om samen een consortium te vormen waarmee gezamenlijk financiering kan worden gevonden voor ontwikkeling van de nodige kennis op dit gebied. De dialoog bestond uit een aantal bijeenkomsten waarvan de eerste plaatsvond op Wageningen Campus en de drie volgende bijeenkomsten bij andere deelnemers.

Intern heeft de dialoog een nieuwe samenwerking opgeleverd tussen de partijen binnen WUR die betrokken zijn bij textiel en modeproductie, extern is samenwerking tot stand gekomen met meerdere partijen die zich hiervoor actief willen inzetten. Concreet heeft de dialoog bijgedragen aan de lancering van het Circular Fashion Lab. Binnen het lab gaan studenten op zoek naar duurzame, hernieuwbare grondstoffen voor mode. Kim: ‘De contacten met de externe partijen met wie we de dialoog hebben gevoerd waren er al langer, maar de dialoog is een accelerator geweest, waardoor we sneller tot een concreet resultaat konden komen’.

1e dialoog februari 2018 (002)-page-001.jpg