Dick Melman bij Vroege Vogels: 'Tijd voor een andere invalshoek voor weidevogels'

Er is nog hoop voor de weidevogels! Als consumenten, boeren en terreinbeheerders hun best doen zou bijvoorbeeld de huidige, krimpende populatie grutto's weer kunnen groeien tot ruim 50 duizend broedparen. Dat zeggen onderzoekers van Wageningen Environmental Research (Alterra) en Sovon in een modelberekening.